1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Toolmarkt en de klant.
1.2 Toolmarkt heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedere klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

2 Prijzen en Aanbiedingen
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Deze verzendkosten vindt u onder de knop verzendkosten.
2.2 Toolmarkt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3 Betaling
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:

IDEAL. Snel, eenvoudig en veilig. Dit is het meest gekozen betaalmiddel in Nederland.

Overboeking. Maak het aankoopbedrag over via bank.

Andere: Bancontact/Mister Cash, Belfius direct net, KBC/CBC betaalknop, Sofort banking, Giropay en ING Home’Pay.

Toolmarkt maakt gebruik van het betaalplatform Mollie. Zo bent u altijd zeker van een veilige betaling en een snelle directe afhandeling.

3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

Bij ons is het niet nodig om een account aan te maken. U kunt eenmalig uw gegevens invoeren en bestellen. U kunt er ook voor kiezen om een account aan te maken. Zo heeft u een overzicht van uw bestellingen, facturen, verlanglijstje en meer. Het afhandelen van de bestelling gaat ook een stuk sneller doordat u uw adres al heeft ingevuld.

4 Verzendkosten
4.1 De verzendkosten bedragen bij Toolmarkt bij een bestelling binnen Nederland € 5,95. Vanaf € 75,00 zijn de verzendkosten gratis. Hierbij ontvangt u altijd een track & trace nummer om uw pakket te volgen. Wij verzenden pakketten naar een thuisadres via DHL. Zakelijk via DPD. Naar Texel via Postnl. De bezorgkosten naar België bedragen € 7,95. Vanaf € 75,- zijn deze gratis. Duitsland € 7,95 en vanaf € 75,- gratis. Naar België en Duitsland verzenden wij via DPD.
4.2 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant. Let er hierbij op dat u uw factuur bijvoegt.
4.3 Wij versturen maximaal drie bestellingen samen. U dient de ordernummers van de samen te versturen bestellingen per mail aan ons door te geven. U ontvangt van ons dan (indien de orders nog in het systeem staan en de pakbonnen nog niet zijn uitgeprint) een bevestiging ter akkoord. Een verzoek tot samen versturen is alleen geldig na deze bevestiging. Neem contact met ons op dan lossen wij het zonder probleem op.

5 Levering
5.1 Toolmarkt besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan DHL. U ontvangt altijd een track & trace nummer om uw pakket tot in detail te volgen.
5.2 Toolmarkt streeft ernaar om bestellingen binnen 1-5 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen. Wanneer een artikel op voorraad is wordt deze vaak al de volgende dag geleverd. Dit geldt voor een bestelling binnen Nederland.
5.3 Toolmarkt zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. Toolmarkt heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 Toolmarkt is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

6 Annuleren
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.
6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden geen administratiekosten in rekening gebracht bij de klant: Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

7 Ruilen en Retourneren
7.1 Wanneer een artikel als consument niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. Het artikel dient geen gebruikssporen te bevatten. Bij gebruikssporen kunnen wij een bedrag in mindering brengen. Bij een defect zullen wij uiteraard voor een nieuw artikel zorgen die naar behoren werkt.
7.2 De directe portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor de klant.

7.3 Voor retouren en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van uw bestelling heeft u als consument vanaf 1 januari 2009 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Wij Toolmarkt verruimen deze termijn naar 21 dagen. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief. Vanaf het moment van herroeping heeft u nogmaals het retourrecht van 21 dagen.

De herroepingstermijn verstrijkt 21 dagen na de dag [waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.]

b) Wij vragen u vriendelijk de goederen in originele staat te houden zover dit mogelijk voor u  is en in de originele verpakking retour te sturen. Wij stellen dit zeer op prijs.
c) De aankoopbon dient meegezonden te worden met uw retourzending.
d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.
e) Betreft het een aanbieding dan kan het artikel ook geruild worden.
f) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.
g) Bij een zakelijke aankoop kunnen wij geen artikelen retour nemen.

8 Voorraad
8.1 De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Wanneer een artikel niet op voorraad is of wanneer het is uitverkocht stellen wij u z.s.m. op de hoogte. De voorraad wordt bij elk product aangegeven. Toch kan het zijn dat een product toch niet op voorraad is. Dit gebeurd zelden maar kan eens voorkomen. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Toolmarkt zal in dit geval direct voor terugbetaling zorg dragen. Wanneer u het artikel met spoed nodig heeft, neem voor absolute zekerheid contact met ons op.

9 Garantie en Aansprakelijkheid
9.1 Toolmarkt garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering. Standaard geven wij 2 jaar garantie op de meeste producten. Voor een exacte garantie termijn, neem contact met ons op.
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Toolmarkt een aankoopbewijs.
9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Toolmarkt de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retour redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Toolmarkt vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Toolmarkt te retourneren en het eigendom daarover aan Toolmarkt te verschaffen.
9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Toolmarkt, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Wij geven tips bij producten waar dit nodig is hoe u deze het beste kunt gebruiken. Dit geeft een langere levensduur.
9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Toolmarkt niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Toolmarkt beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.9 Onverminderd het bovenstaande is Toolmarkt niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
9.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Toolmarkt of zijn ondergeschikten.

10 Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Toolmarkt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Vragen, klachten en opmerkingen
U kunt contact opnemen met onze klantenservice:
Multishop Alkmaar
Handelend onder: Toolmarkt
‘t Wuiver 1E
1829CH Oudorp
0644812540
info@toolmarkt.nl
KVK: 37127243
BTW nummer: NL002065208B50

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Alkmaar.

Disclaimer

Prijzen
Toolmarkt is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op www.toolmarkt.nl Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle prijzen vermeld op www.toolmarkt.nl worden vermeld in EURO inclusief 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Op onze site worden ook actieprijzen vermeld, die tijdens een bepaalde periode geldig zijn, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kunt u voor of na deze periode geen aanspraak maken i.v.m. het actiekarakter van deze artikelen. Restitutie op deze artikelen is daarom niet mogelijk. www.toolmarkt.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op www.toolmarkt.nl zijn vermeld, bent u bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden. Dit geldt uiteraard niet wanneer u een bestelling heeft gedaan. Hierna zullen wij uiteraard niets aan de prijs veranderen.

Toolmarkt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht. U geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door u is geselecteerd.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Toolmarkt in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling of levering van goederen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel door u dit mee te delen en dan wel zonder dat Toolmarkt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

“De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure”.